Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Saltviks kyrka

St:a Maria kyrka ligger vid Kvarnboviken i Östra Saltvik. Den röda granitkyrkan är en av Ålands äldsta och var i tiderna Ålands huvudkyrka.

Kyrkan har byggts om och till flera gånger. De äldsta delarna är från slutet av 1200-talet, men olika ombyggnader har gjorts från 1300-talet fram till nutid. T ex har de kalkmålningar som finns på väggarna först målats dit, sedan täckts över och så igen skrapats fram.

Runt och under kyrkan har man hittat spår av vikingatida husrester. Det är inte så konstigt eftersom kyrkan ligger mitt i Ålands största gravfält från järnåldern.

Läs mer om Saltviks kyrka här

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 16.3.2020