Hemservice

Om du på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp för att kunna fortsätta bo hemma, kan du ansöka om hemservice.

Hemservice erbjuds till personer som inte klarar av sina dagliga sysslor självständigt och som har nedsatt funktionsförmåga. Hemservice kan vara t.ex. hjälp med på- och avklädning, hjälp med måltider, hjälpa att sköta personlig hygien, klädvård och ren bäddning, hjälp med toalettbesök och läkemedelshantering. Hemservice erbjuder hjälp med handling, social samvaro samt promenader. Personalen ställer även upp som följeslagare vid t.ex. läkarbesök och hemservice kan också erbjudas som ett komplement till närståendevård.

Behovet av hemservice bedöms från fall till fall. Personal från kommunens äldreomsorg gör ett hembesök hos dig för att se vad ditt behov är. Tillsammans gör ni sedan upp en vård- och serviceplan. Dina anhöriga kan också vara med på mötet. Vård- och serviceplanen utgör sedan grunden för hemserviceavgiften.

Vårdbehövande indelas enligt följande:
Vårdbehov A  1 - 2 besök per vecka
Vårdbehov B 3 - 6 besök per vecka
Vårdbehov C 7 eller fler besök per vecka

Du kan också få tillfällig hjälp.

Inom hemservicen jobbar närvårdare samt en ansvarig hemvårdare. Den ansvariga hemvårdaren koordinerar arbetet och är kontaktperson till bl.a. sjukhus och hemsjukvård. I dagsläget jobbar hemservicen kl. 8-20 men du kan nå personal dygnet runt på hemservicens journummer.