Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Äldreomsorgsnämnden

Förtroendevalda i Äldreomsorgsnämnden 2020 - 2023

Henry Lindström, ordförande (C)
(Runar Karlsson, ersättare) (C)

Berit Hampf, viceordförande (C)
(Erica Lindroos, ersättare) (C)

Gunnar Westling, ledamot (C)
(Tom Jansson, ersättare) (C)

Camilla Sjövik, ledamot (C)
(Lena Salmén, ersättare) (C)

Marcus Bromels, ledamot (Lib)
(Fabienne Fricker, ersättare) (Soc)

Cathrin Blomberg, ledamot (Lib)
(Nina-Mari Carlson, ersättare) (Lib)

Gun Åkerback, ledamot (Obs)
(Jens Söderström, ersättare) (Obs)

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 11.1.2021