Äldreomsorgsnämnden

Förtroendevalda i Äldreomsorgsnämnden 2020 - 2023

Henry Lindström, ordförande (C)
(Runar Karlsson, ersättare) (C)

Berit Hampf, viceordförande (C)
(Erica Lindroos, ersättare) (C)

Gunnar Westling, ledamot (C)
(Tom Jansson, ersättare) (C)

Camilla Sjövik, ledamot (C)
(Lena Salmén, ersättare) (C)

Marcus Bromels, ledamot (Lib)
(Fabienne Fricker, ersättare) (Soc)

Cathrin Blomberg, ledamot (Lib)
(Nina-Mari Carlson, ersättare) (Lib)

Gun Åkerback, ledamot (Obs)
(Jens Söderström, ersättare) (Obs)

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 11.1.2021