Äldreomsorgsnämnden

Förtroendevalda i Äldreomsorgsnämnden 2024 - 2027

Henry Lindström, ordförande (C)
(Jan Salmén, ersättare) (C)

Kerstin Renfors, viceordförande (Obs)
(Gun Åkerback, ersättare) (Obs)

Cathrin Blomberg, ledamot (Lib)
(Matilda Lundberg, ersättare) (S)

Jenny Fogner, ledamot (C)
(Camilla Sjövik, ersättare) (C)

Berit Hampf, ledamot (C)
(Terhi Kaunisto-Sjölund, ersättare) (Lib)

Tom Jansson, ledamot (C)
(Patrik Larsson, ersättare) (M)

Leif-Anders Mattsson, ledamot (C)
(Jockum Djupsund, ersättare) (C)