Äldreomsorgsnämnden

Förtroendevalda i Äldreomsorgsnämnden 2020 - 2023

Henry Lindström, ordförande (C)
(Runar Karlsson, ersättare) (C)

Berit Hampf, viceordförande (C)
(Erica Lindroos, ersättare) (C)

Jan Salmén, ledamot (C)
(Tom Jansson, ersättare) (C)

Camilla Sjövik, ledamot (C)
(Lena Salmén, ersättare) (C)

Marcus Bromels, ledamot (Lib)
(Sofie Hansson-Sjöblom, ersättare) (Lib)

Cathrin Blomberg, ledamot (Lib)
(Nina-Mari Carlson, ersättare) (Lib)

Gun Åkerback, ledamot (Obs)
(Jens Söderström, ersättare) (Obs)