Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar.

Anbudsförfrågan, gator och kommunalteknik

5.5.2021 | Upphandling Bygga & bo
Saltviks kommun utbjuder följande projekt på entreprenad: nybyggnad av 280 m gator och kommunalteknik vid industriområdet i Haraldsby Anbudshandlingar och övriga upplysningar fås från tekniska...

Skolskjutsarna under läsåret 2021-2022

30.4.2021 | Upphandling Barnomsorg & skola
Saltviks kommun begär in anbud på skolskjutsarna under läsåret 2021-2022. Anbudshandlingar hämtas från Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD) vid förbundskansliet i Grelsby (se adress nedan).  ...
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 15.5.2020