Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skattesatser/statistik

Kommunalskatten är inkomstskatt som betalas till kommunen av kommuninvånarna. Varje år fastställer kommunfullmäktige kommunalskatteprocenten. Saltviks kommuns inkomstskatteprocent 2023 är 18,25 procent (%).

Du som bor i kommunen och har en inkomst betalar kommunalskatt.

Varje kommun bestämmer själva vilken kommunalskatt kommuninvånarna ska betala. Kommunens intäkter består till största delen av  skatteintäkter från kommuninvånarna. Skatteintäkter baseras på skattesatsen som kommunfullmäktige fastställer på hösten före kommande år.

Fastighetsskatten i Saltviks kommun för stadigvarande bostad är 0,0 %, för annan än stadigvarande bostad 0,90 %, för föreningshus 0,0 % och den allmänna delen 0,0 %. Även fastighetsskatten bestämmer varje kommun själva om. 

Statistik

Inkomstskatteprocent

  • 2017 – 16,75 %
  • 2018 – 17,00 %
  • 2019 – 17,25 %
  • 2020 – 18,00  %
  • 2021 – 18,50  %
  • 2022 – 18,50  %
  • 2023 – 18,25  %
Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 10.1.2023