Skattesatser/statistik

Kommunalskatten är inkomstskatt som betalas till kommunen av kommuninvånarna. Varje år fastställer kommunfullmäktige kommunalskatteprocenten. Saltviks kommuns inkomstskatteprocent 2024 är 18,5 procent (%).

Du som bor i kommunen och har en inkomst betalar kommunalskatt.

Varje kommun bestämmer själva vilken kommunalskatt kommuninvånarna ska betala. Kommunens intäkter består till största delen av  skatteintäkter från kommuninvånarna. Skatteintäkter baseras på skattesatsen som kommunfullmäktige fastställer på hösten före kommande år.

Fastighetsskatten i Saltviks kommun för stadigvarande bostad är 0,0 %, för annan än stadigvarande bostad 0,90 %, för föreningshus 0,0 % och den allmänna delen 0,0 %. Även fastighetsskatten bestämmer varje kommun själva om. 

Statistik

Inkomstskatteprocent

  • 2017 – 16,75 %
  • 2018 – 17,00 %
  • 2019 – 17,25 %
  • 2020 – 18,00  %
  • 2021 – 18,50  %
  • 2022 – 18,50  %
  • 2023 – 18,25  %
  • 2024 -  18,50  %