Sunnanberg vårdhems aktiviteter

Sunnanberg vårdhem erbjuder sysselsättning för de boende samt hemmaboende pensionärer med syftet att förebygga den sociala, fysiska och psykiska hälsan och skapa en meningsfull tillvaro.

Alla pensionärer som bor hemma är också välkomna på Sunnanbergs aktiviteter. Aktiviteterna kan vara t.ex bingo, sittgymnastik, högläsning, andakt eller skapande verksamhet.

Mera information och programmen för aktiviteterna kan du att hitta i kommunens infoblad.

Klicka här för att se kommunens infoblad

Har du frågor eller funderingar gällande sysselsättningen? Kontakta då vår sysselsättningshandledare.