Tekniska nämnden

Förtroendevalda i Tekniska nämnden 2024 - 2027

Runar Karlsson, ordförande (C)
(Tom Jansson, ersättare) (C)

Dan Nyholm, vice ordförande (Obs)
(Agneta Rydström, ersättare) (Obs)

Linus Fagerström, ledamot (Lib)
(Sten-Göte Nyman, ersättare) (Lib)

Erica Lindroos, ledamot (C)
(Jessica Eriksson, ersättare) (C)

Charlotte Mattsson-Smith, ledamot (C)
(Berit Hampf, ersättare) (C)

Diana Stenberg, ledamot (Lib)
(Johanna Dahlgren, ersättare) (Lib)

Mikael Söderholm, ledamot (C)
(Bo Eriksson, ersättare) (C)