Skola

I Saltvik finns två skoldistrikt med en skola (årskurs 1-6) i respektive. Små klasser och fina skolmiljöer är kännetecknande. De två skolorna är Rangsby skola och Ödkarby skola. Skollunchen tillagas på respektive skola och så långt som möjligt används närproducerade och ekologiska råvaror.

Högstadieundervisningen ordnas i Godby högstadieskola i Finström.

Skolskjuts

Elever med skolväg som överstiger 2 kilometer (kommunal väg) har rätt till skolskjuts.

Skoldagen

Skoldagen inleds klockan 8.30 och slutar 12.30, 13.30 eller 14.25 beroende på vilken årskurs eleven går i.

 

Kommunens skolor

Ödkarby skola

Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97, 22320  Ödkarby
Tel. +35818489140

Rangsby skola

Rangsby skola

Lidkroksvägen 26, 22430  Saltvik
Tel. +3581843600

Norra Ålands Utbildningsdisdistrikt

Läsårets arbetstider

Via länken nedan kommer du till Ålands Landskapsregerings hemsida med information om läsårets arbetstider (för grundskolan).