Elektronisk anslagstavla

Publicerad 16.5.2024 10:25 | Uppdaterad 16.5.2024 10:28

Under länken här intill kan du läsa kungörelsen för europaparlamentsvalet 2024.

Publicerad 8.5.2024 16:20 | Uppdaterad 8.5.2024 16:33

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen 15 maj 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 8.5.2024 15:49 | Uppdaterad 8.5.2024 15:53

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 13 maj 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 30.4.2024 13:49 | Uppdaterad 30.4.2024 13:58

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 8 maj 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 30.4.2024 09:25 | Uppdaterad 30.4.2024 09:28

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 7 maj 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 25.4.2024 08:15 | Uppdaterad 25.4.2024 08:18

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 18.4.2024 15:33 | Uppdaterad 18.4.2024 15:38

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 22 april 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 12.4.2024 13:12 | Uppdaterad 12.4.2024 13:18

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Norra Ålands Utbildningsdistrikts Förbundsfullmäktige den 11.4.2024, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland fin

Publicerad 11.4.2024 14:39 | Uppdaterad 11.4.2024 14:48

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 17 april 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 5.4.2024 12:27 | Uppdaterad 5.4.2024 12:33

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen 10 april 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 3.4.2024 10:31 | Uppdaterad 3.4.2024 10:33

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte måndag 8 april 2024 kl. 19.00.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 21.3.2024 15:52 | Uppdaterad 21.3.2024 15:58

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 25 mars 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 15.3.2024 15:15 | Uppdaterad 15.3.2024 15:18

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen 20 mars 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 8.3.2024 13:14 | Uppdaterad 8.3.2024 14:23

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 13 mars 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.3.2024 15:37 | Uppdaterad 7.3.2024 15:43

Äldreomsorgsnämnden har möte onsdagen den 13 mars 2024.
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 28.2.2024 12:37 | Uppdaterad 28.2.2024 12:43

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 5 mars 2024.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.2.2024 16:04 | Uppdaterad 7.2.2024 16:13

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte måndag 12 februari 2024 kl. 19.00.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 8.12.2023 11:21 | Uppdaterad 8.12.2023 11:23

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte torsdagen den 14 december 2023

Publicerad 7.12.2023 15:54 | Uppdaterad 7.12.2023 15:59

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 12 december 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.12.2023 15:12 | Uppdaterad 7.12.2023 15:13

Tillstånd enskilt avlopp

Publicerad 5.12.2023 12:57 | Uppdaterad 5.12.2023 13:03

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte måndag 11 december 2023 kl. 19.00.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 22.11.2023 15:49 | Uppdaterad 22.11.2023 15:53

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Ålands Kommunförbunds höststämma 17 november 2023, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på kom

Publicerad 8.11.2023 09:36 | Uppdaterad 8.11.2023 09:43

Anslag över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut  beviljade den 24 och 26 oktober 2023 under länken här intill.

Publicerad 19.10.2023 08:45 | Uppdaterad 19.10.2023 08:53

Den 18 oktober 2023 fastställde den kommunala centralvalnämnden valresultatet i kommunalvalet i Saltvik.

Se resultatet i bilagan här intill. 

Publicerad 19.10.2023 08:36 | Uppdaterad 19.10.2023 08:38

Valresultatet i lagtingsvalet 2023 har fastställts enligt bilagan här intill.

Besvärsanvisning som skild bilaga.