Förvaltning & ekonomi

Saltviks kommunkansli ligger mitt på den bördiga Hagaslätten i Nääs. Kommunkansliets personal arbetar med kommunens förvaltning, ekonomi och strategiska utveckling.

Våra främsta uppgifter är:

  • att ge snabb och saklig service till invånare och förvaltningar
  • Saltviks generella och strategiska utveckling på lång sikt
  • att vara sekretariat för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och valnämnd.

I praktiken innebär detta att vi bereder och följer upp aktuella ärenden. Hit hör bl.a. kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, ekonomi och information, personalfrågor, näringslivsfrågor, turism, upphandling, säkerhet och samarbetsfrågor.

På kommunkansliet jobbar vi för en öppen och effektiv förvaltning där kommunens invånare ska kunna känna sig delaktiga och välkomna

Kommunkansliets öppettider:

Helgfri måndag – torsdag  
Kansliet: kl. 08.15 - 16.00
Växeln:   kl. 09.00 - 15.00

På vår hemsida hittar du information under dygnets alla timmar.

 

Kommunkansliet på kartan

I kommunkansliet finns förutom allmänna förvaltningen även utbildnings-, byggnads- och tekniska kanslierna.

 

Saltviks kommunkansli

Saltviks kommunkansli