Gemensamma nämnder

Lantbruksnämnden 

Saltviks kommun samarbetar tillsammans med de övriga norråländska kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli.

Läs mer under Näringsliv här på hemsidan.

Gemensam räddningsnämnd 

Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) omfattar nio kommuner: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Arbetet administreras genom en gemensam nämnd, där varje avtalskommun har en egen representant.  

Läs mer under Brand & räddning här på hemsidan.