Kasberget

Kasberget är med sina 116 meter Ålands näst högsta berg. Du hittar dit genom att ta vägen ner mot Hamnsundet. Efter ungefär en kilometer svänger du till vänster vid skylten mot Kasberget. Vägen ringlar sig några kilometer genom barrskogen innan du kommer fram till en vändplan. Vid vändplanen markerar en skylt och vitmålade stenar en stig österut upp på berget. Följ stigen och du belönas med en fantastisk utsikt över skärgården i norr och det bördiga slättlandskapet i väster.

Det är ofta är väldigt torrt i bergen på sommaren, så tänk på brandfaran.