Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Protokoll

10.5.2021
Kommunstyrelsen
5.5.2021
Utbildningsnämnden
19.4.2021
Kommunstyrelsen
14.4.2021
Tekniska nämnden
13.4.2021
Byggnads- och miljönämnden
12.4.2021
Kommunfullmäktige
22.3.2021
Kommunstyrelsen
17.3.2021
Tekniska nämnden
17.3.2021
Utbildningsnämnden
16.3.2021
Äldreomsorgsnämnden
16.3.2021
Byggnads- och miljönämnden
16.2.2021
Äldreomsorgsnämnden
15.2.2021
Kommunstyrelsen
3.2.2021
Tekniska nämnden
2.2.2021
Byggnads- och miljönämnden
1.2.2021
Kommunfullmäktige
27.1.2021
Utbildningsnämnden
26.1.2021
Äldreomsorgsnämnden
18.1.2021
Kommunstyrelsen
16.12.2020
Tekniska nämnden

Sidor

Publicerad 29.1.2018
Uppdaterad 22.6.2020