Protokoll

20.12.2021
Kommunstyrelsen
15.12.2021
Byggnads- och miljönämnden
14.12.2021
Kommunfullmäktige
9.12.2021
Äldreomsorgsnämnden
8.12.2021
Tekniska nämnden
29.11.2021
Kommunstyrelsen
24.11.2021
Utbildningsnämnden
23.11.2021
Äldreomsorgsnämnden
23.11.2021
Byggnads- och miljönämnden
17.11.2021
Tekniska nämnden
15.11.2021
Kommunfullmäktige
3.11.2021
Norra Ålands Äldreråd
1.11.2021
Kommunstyrelsen
20.10.2021
Tekniska nämnden
19.10.2021
Byggnads- och miljönämnden
18.10.2021
Kommunstyrelsen
11.10.2021
Kommunstyrelsen
29.9.2021
Utbildningsnämnden
28.9.2021
Byggnads- och miljönämnden
28.9.2021
Äldreomsorgsnämnden

Sidor

Publicerad 29.1.2018
Uppdaterad 22.6.2020