Utbildningsnämnden

Förtroendevalda i Utbildningsnämnden 2020 - 2023

Tommy Sjöblom, ordförande (Lib)
(Christa Sundberg, ersättare) (Lib)

Sue Holmström, viceordförande (C)
(Camilla Enocksson, ersättare) (C)

Bror Lundberg, ledamot (C)
(Jan Salmén, ersättare) (C)

Hanna Bromels, ledamot (Lib)
(Ann-Kristin Eriksson, ersättare) (Soc)

Kerstin Renfors, ledamot (Obs)
(Dan Nyholm, ersättare) (Obs)

Niclas Alm, ledamot (C)
(René Hampf, ersättare) (C)

Sofia Laasonen, ledamot (C)
(Isa Wikström, ersättare) (C)