Utbildningsnämnden

Förtroendevalda i Utbildningsnämnden 2020 - 2023

Tommy Sjöblom, ordförande (Lib)
(Christa Sundberg, ersättare) (Lib)

Sue Holmström, viceordförande (C)
(Camilla Enocksson, ersättare) (C)

Bror Lundberg, ledamot (C)
(Jan Salmén, ersättare) (C)

Hanna Bromels, ledamot (Lib)
(Ann-Kristin Eriksson, ersättare) (Soc)

Kerstin Renfors, ledamot (Obs)
(Dan Nyholm, ersättare) (Obs)

Peter Baarman, ledamot (C)
(René Hampf, ersättare) (C)

Sofia Laasonen, ledamot (C)
(Isa Wikström, ersättare) (C)

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 11.1.2021