Utbildningsnämnden

Förtroendevalda i Utbildningsnämnden 2024 - 2027

Tommy Sjöblom, ordförande (Lib)
(Christa Sundberg, ersättare) (Lib)

Bo Eriksson, viceordförande (C)
(René Hampf, ersättare) (C)

Hanna Bromels, ledamot (Lib)
(Emilie Jansson, ersättare) (Lib)

Maria Häggblom, ledamot (Obs)
(Annika Söderström, ersättare) (Obs)

Carina Jansson, ledamot (C)
(Veronika Vinberg, ersättare) (C)

Patrik Larsson, ledamot (M)
(Leif-Anders Mattsson, ersättare) (C)

Lena Salmén, ledamot (C)
(Josefin Lindholm, ersättare) (C)