Bokslut

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Bokslutet visar hur väl verksamheten har nått de mål de hade i budgeten och om man verkställt planerade investeringar.