Snöplogning

Kommunen erbjuder plogning av privata vägar. Med privata vägar avses vägavsnitt mellan allmän väg och vändplaner vid bostadshus och företag inom kommunen. Privat väg kan vara såväl enskild väg gemensam för flera fastigheter som infart till enskild fastighet.

För snöplogning av privata vägar debiteras avgifter i enlighet med taxa som antas årligen av kommunfullmäktige.

Att tänka på när du betalar

Avgiften betalas till Saltviks kommuns konto 660100-1073014 (IBAN nr: FI84 6601 0001 0730 14) i Ålandsbanken.
Namn och fullständig adress dit plogningen önskas måste skrivas tydligt på betalningen. 

Betala så fort som möjligt så att du säkert är med på plogningslistan när första snön kommer. Observera att för att få den lägre avgiften, behöver betalningen vara kommunen tillhanda senast det datum som framkommer i kommunfullmäktiges beslut.
Aktuella avgifter hittar du via länken här intill på sidan.

Annat du behöver veta

Behövs ingen plogning p.g.a. snöbrist, kommer avgiften inte att återbetalas.

Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil. Vid extrem väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras.

Fastighetsinnehavaren måste förse infarten och vändplanen med plogkäppar som placeras tillräckligt tätt, även kring stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkant.

Fastighetsinnehavaren skall ta bort kvistar till en höjd av 3,5 meter ovanför den väg som skall plogas, samt avlägsna uppstickande stenar och dylikt från vägen.
Tänk på att snön tynger ner grenar, buskar, el- och telefonledningar, vilka då kan bli i vägen för plogningen!
Privatvägsplogning sköts med samma utrustning som plogning på t.ex. kommunalvägar och det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med utrymme på tomten.

Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg och detta leder till skador på entreprenörernas utrustning, kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig. Eventuella skador på fastighetsinnehavarens egendom ersätts av entreprenören. Om du är osäker på om infarten uppfyller kraven eller om du har önskemål eller frågor, kontakta din plogare (kontaktuppgifter finns här intill på sidan).

 

Plogningsavgifter

Via den här länken hittar du aktuella avgifter för till exempel snöplogningen.

Kontaktuppgifter plogare 2023 - 2024

Haga – Ödkarby – Hjortö  
Erik Hamnström                           
Tel. 0457 524 41 28

Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik
Pär Mattsson                      
Tel. 0405 33 68 44

Lavsböle – Tengsödavik
Adam Söderlund             
Tel. 0457 374 99 09                                           
Perioden 28.11 - 13.12.2023 plogar Erik Berglund
Tel: 0457 524 42 01

Kvarnbo – Haraldsby
JBS Söderlund                          
Tel. 040 764 43 33 Daniel
Tel. 040 774 04 33 Niklas