Val

På den här sidan hittar du aktuell information gällande kommande val.

Allmän information angående val finns på länkarna val.ax och Val (vaalit.fi)

Kommunal centralvalnämnd 2023-2026

Medlemmar
Hanna Bromels, ordförande
Inger Mörn, vice ordförande
Lillemor Björkroos
Bror Lundberg
Jochum Djupsund 

Ersättare
Camilla Johansson
Katinka Holmström
Sofia Laasonen
Mats Danielsson
Henrik Rosenberg 

Kontaktuppgifter till ordförande
Hanna Bromels, tel. 040 0537 558