Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt dokument som talar om var och vad du får bygga inom ett visst område. I kommunen finns ett flertal detaljplaner, både planer som är upprättade av kommunen och privata planer.

På den här sidan hittar du de detaljplaner som upprättats av kommunen.