Tillgänglighetsutlåtande för saltvik.ax

Vi har beställt och skapat en helt ny hemsida via ÅDA och Strax ab. Grunden för beställningen var att vi skulle anpassa vår hemsida efter de nya regler gällande tillgänglighet som införs från och med 23 september 2020. Vi tillsatte en arbetsgrupp inom kommunkansliet som deltagit på utbildning i hur man skapar tillgängligt webbinnehåll och sedan arbetat med att lägga in alla texter och skapa menyer för hemsidan.

Vi fortsätter arbeta fortlöpande med att göra webbplatsen och innehållet tillgängligt enligt de kritiska kraven i EU:s tillgänglighetsdirektiv. Vårt utlåtande baserar sig på en egen bedömning september 2020. Webbplatsen saltvik.ax uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. I nuläget kända brister i webbtjänsten beskrivs nedan.

  • Sökikonen nås ej via tangentbord. Ska åtgärdas omgående.
  • Valideringen av html kod har i nuläget ett fel som ska åtgärdas snarast möjligt.

Vissa krav kommer vi inte att kunna följa fullt ut. Beaktat till kommunens storlek hänvisar vi till oproportionerlig börda. 

I Svenska Yles granskning av offentliga webbsidor, september 2020, fick saltvik.ax 100 poäng av 100 möjliga.

Länk till rapporten från Svenska Yle.

Rapportera brister till oss

Om du har svårigheter att använda någon del av webbplatsen är vi tacksamma om du hör av dig och berättar vad som inte fungerar. På samtliga sidor på den här webbplatsen finns en flik du kan klicka på för att lämna synpunkter. Vi ser då på vilken sida du befann dig då du framför din synpunkt. Vi är mycket tacksamma för de synpunkter vi får in som möjliggör för oss att förbättra tillgängligheten och upptäcka fel. Om du vill ha ett svar från oss måste du själv ange dina kontaktuppgifter då alla synpunkter automatiskt är anonyma. Du kan även kontakta oss om du behöver information från vår webbplats i något annat format.

Ta kontakt via telefon +358 (0)18 48 900 eller e-post: info@saltvik.ax

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.saltvik.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är registrator@regeringen.ax eller telefon +358 (0)18 25 000