Vatten & avlopp

Vatten och avlopp är en förutsättning för fast boende idag. Vatten- och avloppsnät finns utbyggt till stora delar av kommunen.

Utanför det huvudsakliga kommunala avloppsområdet behöver man se över enskilda och gemensamma lösningar för avloppet.

I menyn finns mer information gällande både kommunalt och enskilt avlopp.