Webbokning

I webbokningen kan du boka följande lokaler:

  • Idrottshallar: Rangsbyhallen och Ödkarbyhallen. 
  • Mötesutrymmen: Boogården 

För bokning av mötestid på Kommungården, ta kontakt med Saltviks kommunkansli under ordinarie öppettider, helgfri måndag - torsdag kl. 8.15 - 16.00, växeln helgfri måndag - torsdag kl. 9.00 - 15.00, e-post: info@saltvik.ax

Åtkomst till webbokningen

Webbokningen är endast öppen för privatpersoner. Föreningar kontaktar i första hand Fritidsledaren för säsongs- och ströbokningar och i andra hand kommunkansliet.
För att kunna boka via webbokningen behöver vi registrera dina kunduppgifter i bokningssystemet och skapa inloggningsuppgifter till dig. Du behöver meddela följande uppgifter till Fritidsledaren eller Saltviks kommunkansli:

  • För- och efternamn samt personnummer, inklusive 4 sista.
  • Hemadress samt mobilnummer och e-postadress

Du väljer själv om du vill lämna personuppgifter via e-post eller telefon.

Du behöver kvittera ut din tagg, hos fritidsledaren eller kommunkansliet innan du ska nyttja din bokning. När du fått inloggningsuppgifter med ett engångslösen kan du logga in och boka via länken längre ner här på sidan. När du loggar in första gången byter du lösenord.
Du kan utföra webbokningar upp till 1 månad före bokningstillfället.

OBS: Vi har ingen jourverksamhet för våra bokningsbara utrymmen. I händelse av att tillträde till det bokade utrymmet misslyckas, kontakta växeln eller fritidsledaren under kommunens öppettider. För utebliven aktivitet debiteras inte kunden om ansvaret till orsaken ligger hos kommunen och exempelvis beror på teknisk störning.

Saltviks kommuns anläggningar, lokaler och områden är samtliga alkohol-, tobak- och drogfria.

Den som bokar blir ansvarig för att dörrar hålls låsta och att utrustning och lokaler används med aktsamhet.

Prislistor för hyra av idrottshallar och mötesrum

Länken nedan går till sidan Avgifter och stöd där du hittar följande prislistor:

Under barnomsorg och skola: Avgift för hyra av idrottsanläggningar 
Under kommunen: Avgifter för hyra av mötesrum