Bygganmälan

För vissa mindre åtgärder när det gäller byggnation, räcker det med att göra en bygganmälan. Använd samma blankett som för ansökan om bygglov.

Byggnadsinspektören tar tjänstemannabeslut gällande bygganmälningar, och dessa behöver därför inte gå via Byggnads- och miljönämnden.