Rangsby skola

Rangsby skola ligger Rangsby i östra Saltvik. Kommunens bibliotek finns i skolan. I skolan går elever från årskurs 1 till 6. Fritidshemmet finns i en lägenhet i lägenhetshuset som är alldeles intill skolan.

Skolans vision

Tillsammans lär vi oss för livet!
Vår skola är en plats där Trygghet, Trivsel och omTanke råder.
 

Daghem och skola i östra Saltvik

Prästkragen daghem

Prästkragen daghem

Ribackavägen 1, 22430  Saltvik
Tel. +3581843650

Rangsby skola

Rangsby skola

Lidkroksvägen 26, 22430  Saltvik
Tel. +3581843600

Läsårets arbetstider

Via länken nedan kommer du till Ålands Landskapsregerings hemsida med information om läsårets arbetstider (för grundskolan).