Ansökan

I Saltviks kommun kan du välja mellan heltids-, 80%  eller halvtidsplats. Halvtidsplats motsvarar 25 timmar per vecka och 80% 35 timmar per vecka. Ansökan om barnomsorg skickas till Bildningskansliet på Kommunkansliet i Nääs på info@saltvik.ax eller till Lillängs 14, 22320 Ödkarby.

Enligt barnomsorgslagen ska kommunen ge ett beslut senast fyra månader efter att ansökan inkommit till kommunen. Är behovet av barnomsorg brådskande på grund av arbete eller studier är handläggningstiden två veckor.

Rätt till barnomsorgsplats

Alla barn som enligt lagen är berättigad till barnomsorg beviljas barnomsorgsplats.

När ska jag lämna in ansökan?

Du skall lämna in ansökan minst fyra månader innan behovet av barnomsorg uppstår. Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen. Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser under vecka 8 - 12 varje år.

Besked om plats

Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan under ansökningsperioden vecka 8 – 12 och som behöver ta i bruk sin plats i augusti-september, ges i maj-juni. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du beslut senast en månad innan platsen tas i bruk.

Om vårdnadshavare tackar nej till en plats ska en ny ansökan lämnas in då behov av barnomsorg uppstår.