Näringsliv

Saltvik har ett rikt företagande, med allt från jord- och skogsbruk till turistföretag samt större industri.

Ett flertal företagare inom kommunen profilerar sig inom matproduktion. Här finns ägg-, kött- och mjölkproducenter, ekologiska odlare och ekologisk kvarn. Och är du sugen på snacks är det här som chipsen tillverkas.

Det är kanske inte så konstigt att mannen som myntade begreppet axgan bor i Saltvik och har ett stort engagemang för lokalproducerad mat. Vill du veta närmare vad en axgan är, så kan du läsa mera här.

Ålands näringsliv är en privatfinansierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

Läs mer om Ålands näringsliv på deras hemsida.