Näringsliv

Saltvik har ett rikt företagande, med allt från jord- och skogsbruk till turistföretag samt större industri.

Ett flertal företagare inom kommunen profilerar sig inom matproduktion. Här finns ägg-, kött- och mjölkproducenter, ekologiska odlare och ekologisk kvarn. Och är du sugen på snacks är det här som chipsen tillverkas.

Det är kanske inte så konstigt att mannen som myntade begreppet axgan bor i Saltvik och har ett stort engagemang för lokalproducerad mat. Vill du veta närmare vad en axgan är, så kan du läsa mera här.

Saltviks kommun samarbetar tillsammans med de övriga norråländska kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli. Lantbrukskansliet som finns i Godby, sköts av lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes. Finströms kommun är värdkommun för samarbetet.

Ytterligare information hittar du på länken Lantbruk | Finströms Kommun (finstrom.ax)

Ålands näringsliv är en privatfinansierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

Läs mer om Ålands näringsliv på deras hemsida.