Fritid & kultur

Inom fritids- och kulturverksamheten har vi en hel del återkommande program att erbjuda dig. I vårt bibliotek ordnas utställningar och andra tillställningar. I våra idrottshallar och anläggningar ordnar fritidsledaren aktiviteter för exempelvis skolelever och seniorer.

Förutom våra egna aktiviteter har vi ett nära samarbete med andra fritidsledare och bibliotek på Åland. Dessa samarbeten kan utmynna i tillställningar som fritidsresor, cykeläventyr, aktivitetsdagar, disco-sim samt författarbesök och läsaftnar.

Dessutom finns det i Saltvik ett rikt och driftigt föreningsliv, som både bedriver verksamheter och anläggningar. Vi kan till exempel som enda kommun på Åland stoltsera med egen slalombacke Germundö Alpin. Utöver detta finns tennisbana och badstränder utrustade med exempelvis beachvolley-plan och hopptorn.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för ordnandet av kommunens fritids- och kulturutbud. Utbildningschefen är ansvarig tjänsteman vid utbildningsförvaltningen och fungerar även som föredragande på nämndens möten.