Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Västerviken

Fritid & kultur

Inom fritids- och kulturverksamheten har vi en hel del återkommande program att erbjuda dig. I vårt bibliotek ordnas utställningar och andra tillställningar. I våra idrottshallar och anläggningar ordnar fritidsledaren aktiviteter för exempelvis skolelever och seniorer.

Förutom våra egna aktiviteter har vi ett nära samarbete med andra fritidsledare och bibliotek på Åland. Dessa samarbeten kan utmynna i tillställningar som fritidsresor, cykeläventyr, aktivitetsdagar, disco-sim samt författarbesök och läsaftnar.

Dessutom finns det i Saltvik ett rikt och driftigt föreningsliv, som både bedriver verksamheter och anläggningar. Vi kan till exempel som enda kommun på Åland stoltsera med egen slalombacke Germundö Alpin. Utöver detta finns tennisbana och badstränder utrustade med exempelvis beachvolley-plan och hopptorn.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för ordnandet av kommunens fritids- och kulturutbud. Utbildningschefen är ansvarig tjänsteman vid utbildningsförvaltningen och fungerar även som föredragande på nämndens möten.

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 12.4.2022