Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Fritid & kultur

Inom fritids- och kulturverksamheten har vi en hel del återkommande program att erbjuda dig. I vårt bibliotek ordnas utställningar och andra tillställningar. I våra idrottshallar och anläggningar ordnar fritidsledaren aktiviteter för exempelvis skolelever och seniorer.

Förutom våra egna aktiviteter har vi ett nära samarbete med andra fritidsledare och bibliotek på Åland. Dessa samarbeten kan utmynna i tillställningar som fritidsresor, cykeläventyr, aktivitetsdagar, disco-sim samt författarbesök och läsaftnar.

Dessutom finns det i Saltvik ett rikt och driftigt föreningsliv, som både bedriver verksamheter och anläggningar. Vi kan till exempel som enda kommun på Åland stoltsera med egen slalombacke Germundö Alpin. Utöver detta finns tennisbana och badstränder utrustade med exempelvis beachvolley-plan och hopptorn.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för ordnandet av kommunens fritids- och kulturutbud. Utbildningschefen är ansvarig tjänsteman vid utbildningsförvaltningen och fungerar även som föredragande på nämndens möten.

Saltvik har även samarbeten med andra kommuner och organisationer på Åland.

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 15.4.2021