Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Fritid & kultur

Inom fritids- och kulturverksamheten har vi en hel del återkommande program att erbjuda dig. I vårt bibliotek ordnas utställningar och andra tillställningar. I våra idrottshallar och anläggningar ordnar fritidsledaren aktiviteter för exempelvis skolelever och seniorer.

Förutom våra egna aktiviteter har vi ett nära samarbete med andra fritidsledare och bibliotek på Åland. Dessa samarbeten kan utmynna i tillställningar som fritidsresor, cykeläventyr, aktivitetsdagar, disco-sim samt författarbesök och läsaftnar.

Dessutom finns det i Saltvik ett rikt och driftigt föreningsliv, som både bedriver verksamheter och anläggningar. Vi kan till exempel som enda kommun på Åland stoltsera med egen slalombacke Germundö Alpin. Utöver detta finns tennisbana och badstränder utrustade med exempelvis beachvolley-plan och hopptorn.

Skol- och bildningsnämnden

Skol- och bildningsnämnden ansvarar för ordnandet av kommunens fritids- och kulturutbud. Bildningschefen är ansvarig tjänsteman vid bildningsförvaltningen och fungerar även som föredragande på nämndens möten.

Saltvik har även samarbeten med andra kommuner och organisationer på Åland.

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 18.5.2020