Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Tulpaner, grönt, gräs, blommor

Äldreomsorg

För dig som är i behov av äldreomsorg erbjuder Saltviks kommun olika former av hjälp och stöd av god kvalitet enligt gällande socialvårdslagstiftning. Utgående ifrån dina behov erbjuds hemservice med stödtjänster som t.ex. trygghetstelefon och matservice samt institutionsboende på Sunnanberg vårdhem.

Genom hemservice och stödserviceformer kan du få hjälp så att du klarar vardagen hemma. Äldreomsorgen erbjuder boende i form av institutionsboendet Sunnanberg vårdhem. Även korttidsvård, dagverksamhet och stöd för närståendevård kan erbjudas. Vi har också pensionärsbostäder i Kroklund och i Kvarnbo, samt handikappvänliga hyreslägenheter i Kvarnbo. 

Äldreomsorgens personal arbetar utgående ifrån en värdegrund med ledorden ”värdigt liv och välbefinnande för den äldre personen”.  Våra klienter har rätt till en trygg, individuellt anpassad äldreomsorg med ett gott bemötande där du kan känna meningsfullhet och sammanhang med andra människor.

Äldreomsorgschefen är den som ansvarar för åldringsvården. Hon har sitt kontor på Sunnanberg vårdhem och arbetar med allt från ekonomi, vårdplatser och utveckling av äldreomsorgen.

Ta kontakt med äldreomsorgschefen om du har frågor om åldringsvården, du hittar kontaktuppgifterna till höger på sidan.

Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för ordnandet av äldreomsorg samt lagstadgad service inom äldreomsorgen. Äldreomsorgschefen fungerar som föredragande och sekreterare i nämnden.

Äldreomsorgsnämnden skall arbeta för att främja de äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt främja deras initiativförmåga för att skapa förutsättningar för grundtrygghet.

Klientombudsman

Klient- och patientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården.

På Åland finns klientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet. Tid för besök måste alltid bokas på förhand.

Mer information om klientombudsmannen hittar du hos
Ålands Ombudsmannamyndighet
 

Sunnanberg vårdhem

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 14.1.2021