Tulpaner, grönt, gräs, blommor

Äldreomsorg

För dig som är i behov av äldreomsorg erbjuder Saltviks kommun olika former av hjälp och stöd av god kvalitet enligt gällande socialvårdslagstiftning. Utgående ifrån dina behov erbjuds hemservice med stödtjänster som t.ex. trygghetstelefon och matservice samt institutionsboende på Sunnanberg vårdhem.

Genom hemservice och stödserviceformer kan du få hjälp så att du klarar vardagen hemma. Äldreomsorgen erbjuder boende i form av institutionsboendet Sunnanberg vårdhem. Även korttidsvård, dagverksamhet, färdtjänst och stöd för närståendevård kan erbjudas. Vi har också pensionärsbostäder i Kroklund och i Kvarnbo, samt handikappvänliga hyreslägenheter i Kvarnbo. 

Äldreomsorgens personal arbetar utgående ifrån en värdegrund med ledorden ”värdigt liv och välbefinnande för den äldre personen”.  Våra klienter har rätt till en trygg, individuellt anpassad äldreomsorg med ett gott bemötande där du kan känna meningsfullhet och sammanhang med andra människor.

Äldreomsorgschefen är den som ansvarar för åldringsvården. Hon har sitt kontor på Sunnanberg vårdhem och arbetar med allt från ekonomi, vårdplatser och utveckling av äldreomsorgen.

Ta kontakt med äldreomsorgschefen om du har frågor om åldringsvården, du hittar kontaktuppgifterna till höger på sidan.

Social- och omsorgsnämnden

Social- och omsorgsnämnden ansvarar för ordnandet äldreomsorg och lagstadgad social service. Äldreomsorgschefen fungerar som föredragande i nämnden.

Social- och omsorgsnämnden skall arbeta för att främja invånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och främja deras initiativförmåga samt för att skapa förutsättningar för grundtrygghet, säkra utkomstmöjligheter och bistå i olika livssituationer.

Klientombudsman

Klient- och patientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården.

På Åland finns klientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet. Tid för besök måste alltid bokas på förhand.

Mer information om klientombudsmannen hittar du hos
Ålands Ombudsmannamyndighet
 

Sunnanberg vårdhem

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 2.7.2020