Socialservice

Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021

Socialvården på Åland samlas från och med 1 januari 2021 under ett och samma tak. Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:

 • Tidigt stöd för barn och familj                
 • Stöd för närståendevård (under 65 år)
 • Barnskydd                                              
 • Missbrukarvård
 • Faderskapserkännanden                          
 • Våld i nära relationer
 • Avtal om vårdnad och umgänge             
 • Handikappservice
 • Medling i äktenskapsfrågor                    
 • Stöd för rörligheten
 • Utkomststöd                                           
 • Färdtjänst
 • Moderskapsunderstöd                            
 • Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas av din hemkommun.

Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt till KST med stöd av lag. 

Om du har frågor om ditt klienskap eller KSTs verksamhet kan du vända dig till KST via info@kst.ax eller på telefon 532 800 (växeln).

Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021

Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn

Växeln:          532 800

E-post:           info@kst.ax

Webbplats:    www.kst.ax

 

Klientombudsman

Patient- och klientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården.

På Åland finns klientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet. Tid för besök måste alltid bokas på förhand.

Mer information om patient- och klientombudsmannen hittar du hos Ålands Ombudsmannamyndighet.