Motionsbana

En motionsbana finns mellan Skogsgläntans daghem och Solbacka i Ödkarby. Belysningsknapp finns vid banans början vid Skogsgläntans daghem.

 

 

Motionsbanan i Ödkarby

Motionsbanan i Ödkarby

Motionsbanan i Ödkarby

Belysningsknapp finns vid banans början vid Skogsgläntans daghem.

Solbacka

Solbacka