Färjsundet

Saltvattensviken Färjsundet skär långt in i Åland. Den delar landskapet i en västlig och en östlig del. På östra sidan av sundet, i Saltvik, låg i forna tider Ålands avrättningsplats. Sägnen berättar att det spökade där. Barnen i Saltvik var därför rädda för platsen och vågade inte gå dit.

Sundet var i gamla tider svårt att passera. På västra sidan reser sig nämligen branta berg. Att komma upp och ner för dem var svårt. Längs en serpentinväg slet dragdjuren för att släpa upp vagnarna. Nedfärden var ännu farligare. För att inte tappa kontrollen över lasten tvingades man binda granar bakom för att bromsa farten.

Över själva sundet tog man sig sedan med roddbåt och vajerfärja. 1937 byggdes bron som renoverades 1980 – 1981 och 2018 – 2019. 

Ålands enda tunnel går idag genom berget. Den slingrande vägen ner till vattnet är således ett minne blott även om resterna av den finns kvar än idag.