Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Budget

Budgeten är en plan för kommunens ekonomi.

Så används dina skattepengar

Varje år görs en budget över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna används till.

Den största delen av pengarna som kommunen får in via skatter används för att finansiera

  • Utbildning (grundskola)
  • Barnomsorg (daghem- och förskoleverksamhet)
  • Äldreomsorg
  • Handikappomsorg
  • Individ- och familjeomsorg

 

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 17.12.2020