Budget

Budgeten är en plan för kommunens ekonomi.

Så används dina skattepengar

Varje år görs en budget över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna används till.

Den största delen av pengarna som kommunen får in via skatter används för att finansiera

  • Utbildning (grundskola)
  • Barnomsorg (daghem- och förskoleverksamhet)
  • Äldreomsorg
  • Handikappomsorg
  • Individ- och familjeomsorg