Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Väg, landskap, buskar, träd

Bygga & bo

Bor du i Saltvik eller planerar du att flytta hit? I så fall kommer du säkert i kontakt med byggnads- och miljöinspektör Erika och kommuningenjör Dina.

Byggnads- och miljöinspektören jobbar bland annat med frågor kring bygglov och enskilda avlopp.

Kommuningenjören jobbar med allt från vägar och fastigheter till kommunala avlopp och hamnar.

Byggnads- och tekniska kansliet finns i kommunhuset på Lillängs 14 i Nääs.

I menyfältet kan du hitta det mesta du behöver veta för att bygga, bo och verka i kommunen. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Kommunkansliet på kartan

I kommunkansliet finns förutom allmänna förvaltningen även utbildnings-, byggnads- och tekniska kanslierna.

 

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 15.4.2021