Brand & räddning

Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) omfattar nio kommuner: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.

Lennart Johansson är områdets räddningschef och har sin bas på Jomala kommunkansli. Räddningschefen har hand om det förebyggande brand- och räddningsarbetet.

Det operativa arbetet sköts av kommunens frivilliga brandkårer i nära samarbete med övriga kommuner. I Saltvik finns två frivilliga brandkårer: Västra Saltviks FBK och Östra Saltviks FBK.

Den gemensamma räddningsnämnden har en medlem från varje medlemskommun. Räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet och de frivilliga brandkårerna. Nämnden jobbar också med frågor som gäller befolkningsskyddet.

Räddningsområde Ålands Landskommuner delar med sig av broschyren Om krisen kommer, som du hittar som bilaga här intill på sidan.

Klicka här för att läsa mer om Räddningsområde Ålands landskommuner på Jomala kommuns hemsida.