Barnomsorg

För att göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera, finns kommunal barnomsorg. 

Barnomsorgens uppgift och verksamhetsidé är att bland annat stöda familjen i fostran av barnet och tillsammans med familjen främja barnets utveckling. Målsättningen för den åländska barnomsorgen beskrivs i barnomsorgslagen.

Barnomsorgen förbereder barnet för skolan genom att i daghemmen ordna förundervisning. Förundervisningen är en integrerad del av verksamheten. Det finns en gemensam åländsk plan för förundervisningens upplägg och innehåll.

I Saltvik finns två kommunala daghem. Det är i första hand din bostadsadress som avgör vilket daghem ditt barn kommer att gå på. Boende i östra Saltvik erbjuds plats på Prästkragens daghem i Kvarnbo och boende i västra Saltvik på Skogsgläntans daghem i Kroklund. Om det råder platsbrist på endera daghem kan det hända ditt barn får inleda sin dagistid på det andra daghemmet för att sedan i god tid inför skolstart flyttas till det daghem som hör till ditt område.

Våra daghem har öppet mellan klockan 7.00 och 17.00. Vid behov och genom överenskommelse på förhand kan öppettiden förlängas för berörda vårdnadshavare.

Ålands Landskapsregering

Via de här länkarna hittar du Ålands Landskapsregerings dokument gällande

Grunderna för förskoleundervisning och

Barnomsorgslag för landskapet Åland