Prästkragen daghem

Prästkragen daghem ligger i Kvarnbo i östra Saltvik och består av tre avdelningar: Fjärilen, Tusenfotingen och Humlan.

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

 

Daghem och skola i östra Saltvik

Prästkragen daghem

Prästkragen daghem

Ribackavägen 1, 22430  Saltvik
Tel. +3581843650

Rangsby skola

Rangsby skola

Lidkroksvägen 26, 22430  Saltvik
Tel. +3581843600