Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland § 23, skall kommunen minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.

Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har inkommit och den dag den äldre får beslut om de tjänster personen anhållit om.

I bilagan här intill, kan du se de genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen i Saltviks kommun.