Vanliga frågor och svar

Barn & skola
Hur får jag tag på ansökningsblanketter till barnomsorg och fritidshemsverksamhet?

Blanketterna hittar du genom att klicka här.

Den finns också att hämta från kommunkansliet, skolorna och daghemmen. 

Hur gör jag för att skriva in mitt barn i skolan?

Inskrivning för blivande årskurs 1 hålls varje år i april månad i respektive skola. Vid inflyttning som sker under året kontaktar du skolan.

När får jag beslut om barnomsorg?

Beslut om barnomsorgsplats för den som har lämnat in ansökan inom mars, och som behöver ta i bruk sin plats till hösten, ges under maj - juni. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn vid en annan tidpunkt på året får du beslut senast en månad innan platsen tas i bruk.

Enligt barnomsorgslagen ska kommunen ge ett beslut senast fyra månader efter att ansökan inkommit till kommunen. Är behovet av barnomsorg brådskande på grund av arbete eller studier är handläggningstiden två veckor.

Vilka elever är berättigade till skolskjuts?

Alla elever som har längre skolväg än 2 kilometer till skolan är berättigade till skolskjuts.
Anhållan om skolskjuts för elev med kortare väg än 2 kilometer riktas till Utbildningsnämnden.

Vilka tider och dagar är fritidshemmen öppna?

Fritidshemmen är öppna alla skoldagar, från 12.30 - 17.00 på eftermiddagen. Vid behov kan också förisplats erbjudas före skoldagens början. Kontakta skolans skolledare för mer information.

Vilka tider är daghemmen öppna?

Daghemmen är öppna från 07.00 - 17.00. Vid behov och genom överenskommelse på förhand kan öppettiden förlängas för berörda vårdnadshavare.

Bygga & bo
Får jag elda nu?

Ja, du får elda på egen mark med undantag för när det är skogsbrandvarning, då är det totalförbud att göra upp eld i terrängen.

I tätbebyggt område får du aldrig elda.

Klicka här för att komma till Alarmcentralens hemsida där det finns uppdaterad info gällande brandvarning.

Får jag installera braskamin/bastuspis själv?

Ja, om du har byggnadslov och installerar enligt myndigheternas anvisningar.

Brandsyn skall utföras av räddningsmyndigheten före eldstaden tas i bruk.

Har Saltviks kommun lägenheter för uthyrning?

Kommunen har ett flertal hyreslägenheter. Är du intresserad av att hyra en lägenhet behöver du lämna in en ansökan till bostadskön.

Blanketten hittar du via den här länken.

Vem är sotare i Saltviks kommun?
För turister
Var finns det gästhamnar i Saltvik?
Kommunen
Gäller reglerna för omvänd moms Saltviks kommun?

Saltviks kommun säljer inte regelbundet byggtjänster och omvänd moms skall alltså inte tillämpas vid försäljning av byggtjänster till Saltviks kommun.

Vilken faktureringsadress har Saltviks kommun?

Samtliga leverantörsfakturor ska ställas ut till:

Saltviks kommun
Lillängs 14
22320  ÖDKARBY

OBS! Märk fakturan med vilken enhet som berörs!

OBS! Saltviks kommun omfattas inte av omvänd moms.

Fakturor kan skickas som pdf per e-post till info@saltvik.ax.

e-fakturor till Saltviks kommun skickas på:

003702051194
AABAFI22

Vilket är kommunens bankkonto och FO-nummer?

Bankkonto:

Saltviks kommun har konto i Ålandsbanken:
IBAN FI84 6601 0001 0730 14
BIC AABAFI22

För våra kunder finns även möjlighet att välja direktbetalning eller e-faktura.

FO-nummer: 0205119-4

Äldreomsorg
Finns det någon värdegrund för äldreomsorgen?

Ja, värdegrunden för äldreomsorgen är ”Värdigt liv och välbefinnande för den äldre personen i centrum”. I värdegrunden ingår ord som självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individ anpassning och delaktighet samt gott bemötande.

Får jag bo kvar på Sunnanberg om mitt vårdbehov ökar?

Ja, du får bo kvar på Sunnanberg till livets slut när du beviljats en plats.

Hur lång väntetid är det för att få en vårdplats på Sunnanberg?

Väntetiden för att få plats på Sunnanberg varierar på grund av hur platssituationen ser ut. Har du ett omfattande vårdbehov och inte klarar dig hemma  med hemservicens tjänster mer så kan kommunen ordna plats i en närkommun eller på Oasen tills plats finns på Sunnanberg.

Hur ställer jag mig i kön till Sunnanberg vårdhem?

Det finns inget kösystem till Sunnanberg utan vårdplats beviljas till den med högst vårdtyngd och största behov av en vårdplats.

När är det seniorcafe och vad är det för program där?

Planen är att seniorcafé ska ordnas igen från hösten 2023, andra tisdagen i månaden kl. 13.30-15.
Programmet varierar och information finns i kommunbladet. Programpunkter kan vara t.ex bingo, sång och föreläsningar.

Vad kan hemservicen hjälpa mig med?

Av hemservicen får du hjälp och stöd för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. De kan hjälpa dig med allt från dagliga sysslor i hemmet tills omvårdnad och medicintillsyn.

Vilka kriterier är det för att beviljas en vårdplats på Sunnanberg?

När du inte kan bo hemma med hjälp av hemservicens tjänster flera gånger per dag och behöver hjälp även nattetid kan en plats på Sunnanberg bli aktuellt.  För att beviljas en vårdplats på Sunnanberg behöver du ha ett omfattande vårdbehov dygnet runt. 

Vilka tider får jag tag på hemservicen?

Hemservicen jobbar i nuläget 8-20 dagligen, men du kan nå personal dygnet runt på deras journummer.

Vilka är besökstiderna på Sunnanberg?

På Sunnanberg finns inga besökstider, anhöriga är välkomna när som helst.

Vilken tid och vilka dagar kan jag få matservice?

Du kan få mat hemtransporterad till dig alla dagar i veckan. Hemservicepersonalen kör ut maten och de startar sin runda från Sunnanberg kring 11.30.