Fritidshem (eftis)

Fritidshemsverksamheten (eftis) riktar sig till skolbarn som går i årskurs 1 - 2. Om det finns lediga platser kan även äldre elever delta. Verksamheten erbjuds, mot en månadsavgift, efter skoltid. 

Verksamhetstider

Eftis är öppet måndag till fredag efter skolan fram till kl 17.00 på eftermiddagen under skolårets arbetsdagar. Detta betyder att eftis är stängt under loven. Vid behov kan kommunen även erbjuda så kallad förisplats före skoldagens början.

Ansökan om eftisplats

Du ansöker om plats på eftis på samma blankett som används inom barnomsorgen. Barn på eftis har inte rätt till skolskjuts hem utan skall hämtas av vårdnadshavare.