Skogsgläntan daghem

Skogsgläntans daghem ligger i Kroklund i västra Saltvik och består av tre avdelningar: Ugglan, Myran och Igelkotten.

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

Från midsommar 2023 till februari 2024 utförs byggarbeten på Skogsgläntans daghem. Under byggtiden förläggs daghemsverksamheten till moduler vid Ödkarby skola.

 

Daghem och skola i västra Saltvik

Skogsgläntan daghem

Skogsgläntan daghem

Saltviksvägen 82, 22320  Ödkarby
Tel. +3581848490

Ödkarby skola

Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97, 22320  Ödkarby
Tel. +35818489140