Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Aktiviteter för årskurs 1-6

Varje dag, efter skoltid, ordnas fritidsverksamhet för dig som går i årskurserna 1 - 6. Aktivitet, plats och dag varierar beroende av din ålder och var du går i skola. Efter att du haft din sista lektion är det bara att komma med och delta i aktiviteterna om du vill. Det kostar inget att pröva på men deltar du mera regelbundet kan det bli fråga om en liten avgift. Information om anmälan till de olika aktiviteterna delas ut i skolan och finns även här intill på sidan som bilaga.

Alla barn som behöver får skjuts hem med taxi efter fritidsverksamheten.

Vi brukar ofta leka och spela bollspel, men det finns även möjlighet att rita, spela spel och umgås med sina kompisar i en avslappnad miljö.

Vi åker och simmar tre till fyra gånger per termin och ibland prövar vi på bowling och liknande.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 26.8.2020