Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Aktiviteter för årskurs 1-6

Varje dag, efter skoltid, ordnas fritidsverksamhet för dig som går i årskurserna 1 - 6. Aktivitet, plats och dag varierar beroende av din ålder och var du går i skola. Efter att du haft din sista lektion är det bara att komma med och delta i aktiviteterna om du vill. Det kostar inget att pröva på men deltar du mera regelbundet kan det bli fråga om en liten avgift. Information om anmälan till de olika aktiviteterna delas ut i skolan och finns även här intill på sidan som bilaga.

Alla barn som behöver får skjuts hem med taxi efter fritidsverksamheten.

Vi brukar ofta leka och spela bollspel, men det finns även möjlighet att rita, spela spel och umgås med sina kompisar i en avslappnad miljö.

Vi åker och simmar tre till fyra gånger per termin och ibland prövar vi på bowling och liknande.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 30.3.2021