Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Aktiviteter för årskurs 1-6

Efter skoltid ordnas fritidsverksamhet för dig som går i årskurserna 1 - 6. Aktivitet, plats och dag varierar beroende av din ålder och var du går i skola. Efter att du haft din sista lektion är det bara att komma med och delta i aktiviteterna om du vill. Information om anmälan till de olika aktiviteterna delas ut i skolan.

Alla barn som behöver får skjuts hem med taxi efter fritidsverksamheten.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 24.8.2022