Aktiviteter för årskurs 1-6

Efter skoltid ordnas fritidsverksamhet för dig som går i årskurserna 1 - 6. Aktivitet, plats och dag varierar beroende av din ålder och var du går i skola. Efter att du haft din sista lektion är det bara att komma med och delta i aktiviteterna om du vill. Information om anmälan till de olika aktiviteterna delas ut i skolan.

Alla barn som behöver får skjuts hem med taxi efter fritidsverksamheten.