Hamnar

Båtplatser

Du kan hyra båtplats av kommunen på följande ställen:

Karviken (14 platser)
Kvarnboviken (13 platser)
Hamnsundet (18 platser)

Tekniska nämnden beslöt 18.11.2013 (§90) att avtalen för småbåtsplatserna fördelas vart femte år. Nuvarande fördelningsperiod gäller 2019 – 2023.

Enligt tekniska nämndens beslut 5.12.2018 (§100) fördelas platserna enligt följande prioritet:

1. Personer bosatta i Saltvik

2. Personer med fritidshus på ö utan vägförbindelse i Saltvik

3. Övriga
 

Om du är intresserad av att hyra en båtplats lämnar du in en ifylld ansökan till kommunkansliet. Om det inte finns någon ledig båtplats då ansökan lämnas in, läggs ansökan till på en väntelista.
Vid frågor, kontakta byråsekreteraren eller kommuningenjören.

 

Vinterförvaring av båtar

I Hamnsundet (cirka 500 meter före hamnen) finns möjlighet till vinterförvaring av båtar.

OBS! Den som önskar använda vinterförvaringen, ska meddela detta till tekniska kansliet. Båten ska sedan vara tydligt märkt med ägarens kontaktuppgifter.

Småbåtshamnar

På kartan är kommunens småbåtshamnar i Hamnsundet, Karviken och Kvarnboviken utmarkerade.

Hamnsundet

Hamnsundet

I Hamnsundet finns både småbåtsplatser (som kommunen hyr ut) och gästhamn. Sommartid finns även en kiosk öppen.

Karviken

Karviken

I Karviken finns småbåtsplatser som kommunen hyr ut.

Kvarnboviken

Kvarnboviken

I Kvarnboviken finns småbåtsplatser som kommunen hyr ut. Här finns även en simstrand med badbrygga samt ett mindre hopptorn.

Avgift för småbåtsplats

Via den här länken hittar du aktuella avgifter för till exempel småbåtsplatser.