Hamnar

Båtplatser

Du kan hyra båtplats av kommunen på följande ställen:

Karviken (14 platser)
Kvarnboviken (13 platser)
Hamnsundet (18 platser)

Tekniska nämnden beslöt 18.11.2013 (§90) att avtalen för småbåtsplatserna fördelas vart femte år. Kommande fördelningsperiod gäller 2024 – 2028. Fördelningen av båtplatser sker under tekniska nämndens möte i april 2024.

Enligt tekniska nämndens beslut 5.12.2018 (§100) fördelas platserna enligt följande prioritet:

1. Personer bosatta i Saltvik

2. Personer med fritidshus på ö utan vägförbindelse i Saltvik

3. Övriga
 

Båtplatserna under kommande period 2024-2028 är fördelade. Är du intresserad av båtplats kan ansökan lämnas in och om det inte finns någon ledig båtplats kvar, läggs din ansökan till på en väntelista.
Vid frågor, kontakta kommunkansliet.

 

Vinterförvaring av båtar

I Hamnsundet (cirka 500 meter före hamnen) finns möjlighet till vinterförvaring av båtar.

OBS! Den som önskar använda vinterförvaringen, ska meddela detta till tekniska kansliet. Båten ska sedan vara tydligt märkt med ägarens kontaktuppgifter.

Småbåtshamnar

På kartan är kommunens småbåtshamnar i Hamnsundet, Karviken och Kvarnboviken utmarkerade.

Hamnsundet

Hamnsundet

I Hamnsundet finns både småbåtsplatser (som kommunen hyr ut) och gästhamn. Sommartid finns även en kiosk öppen.

Karviken

Karviken

I Karviken finns småbåtsplatser som kommunen hyr ut.

Kvarnboviken

Kvarnboviken

I Kvarnboviken finns småbåtsplatser som kommunen hyr ut. Här finns även en simstrand med badbrygga samt ett mindre hopptorn.

Avgift för småbåtsplats

Via den här länken hittar du aktuella avgifter för till exempel småbåtsplatser.