Kommunstyrelsen

Förtroendevalda i kommunstyrelsen 2024-2025 

Johansson Mathias, ordförande (C) 
(Söderlund Peter, ersättare) (C)

Holmström Sue, viceordförande (C)
(Mattsson-Smith Charlotte, ersättare) (C)

Hansson-Sjöblom Sofie, ledamot (Lib)
(Holmström Katinka, ersättare) (Lib)

Josefsson Caroline, ledamot (C)
(Sundby Maj-Len, ersättare) (C)

Lindgrén Jan, ledamot (Lib)
(Ekström Christian, ersättare) (M)

Timonen Bo, ledamot (Obs)
(Häggblom Janice, ersättare) (Obs)

Westling Gunnar, ledamot (C)
(Mörn Johan, ersättare) (C)