Kommunstyrelsen

Förtroendevalda i kommunstyrelsen 2023 

Mathias Johansson, ordförande (C) 
(Fredrik Björklund, ersättare) (C)

Caroline Josefsson, viceordförande (C)
(Peter Söderlund, ersättare) (C)

Jessica Söderlund, ledamot (C)
(Charlotte Mattsson-Smith, ersättare) (C)

Gunnar Westling, ledamot (C)
(Johan Mörn, ersättare) (C)

Katinka Holmström, ledamot (Lib)
(Helena Flöjt-Josefsson, ersättare) (Soc)

Jan Lindgrén, ledamot (Lib)
(Christian Ekström, ersättare) (M)

Bo Timonen, ledamot (Obs)
(Agneta Rydström, ersättare) (Obs)