Kommunstyrelsen

Förtroendevalda i kommunstyrelsen 2020 - 2021

Mathias Johansson, ordförande (C) 
(Fredrik Björklund, ersättare) (C)

Rosa Salmén, viceordförande (C)
(Jessica Söderlund, ersättare) (C)

Caroline Josefsson, ledamot (C)
(Peter Söderlund, ersättare) (C)

Gunnar Westling, ledamot (C)
(Johan Mörn, ersättare) (C)

Katinka Holmström, ledamot (Lib)
(Helena Flöjt-Josefsson, ersättare) (Soc)

Jan Lindgrén, ledamot (Lib)
(Christian Ekström, ersättare) (M)

Bo Timonen, ledamot (Obs)
(Agneta Rydström, ersättare) (Obs)

 

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 16.6.2021