Trygghetsalarm

Ett trygghetslarm kan förlänga den tid du kan bo kvar i ditt eget hem, om något skulle hända dig i hemmet får du snabbt hjälp.

Saltvik använder trygghetslarmet Vivago Domi. Larmet består av en larmdosa och ett armband med larmknapp. Larmet kopplas direkt till kommunens hemservice.

Installationen av trygghetslarmet bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där hemservicepersonalen hittar din nyckel. Månadsavgiften betalar du själv.

Om du behöver hjälp med att skaffa trygghetslarm eller har övriga frågor kontakta Ansvarig hemvårdare.