Vägar

Kommunen sköter vägunderhållet av kommunal- och byggnadsplanevägar i kommunen, genom anlitande av underentreprenörer.                                                          

kartplatsen.fi

En karttjänst för att bland annat se fastighetsbeteckningar hittar du här: