Byggnads- och miljönämnden

Förtroendevalda i Byggnads- och Miljönämnden 2020 - 2023

René Hampf, ordförande (C)
(Stefan Karlsson, ersättare) (C)

Leif-Anders Mattsson, viceordförande (C)
(Bror Lundberg, ersättare) (C)

Camilla Johansson, ledamot (C)
(Inger Mörn, ersättare) (C)

Sofie Hansson-Sjöblom, ledamot (Lib)
(Marcus Bromels, ersättare) (Lib)

Dan Nyholm, ledamot (Obs)
(Agneta Rydström, ersättare) (Obs)