Byggnads- och miljönämnden

Förtroendevalda i Byggnads- och Miljönämnden 2024 - 2027

René Hampf, ordförande (C)
(Stefan Karlsson, ersättare) (C)

Marcus Bromels, viceordförande (Lib)
(Peter Dahl, ersättare) (Lib)

Josefin Lindholm, ledamot (C)
(Inger Mörn, ersättare) (C)

Peter Söderlund, ledamot (C)
(Richard Hagberg, ersättare) (Lib)

Gun Åkerback, ledamot (Obs)
(Agneta Rydström, ersättare) (Obs)