Övrig bokning

Övriga anläggningar som hyrs ut är:

Klassrum, föreningsrum med kiosk och café. Dessutom har kommunen utomhusanläggningar i form av sand- och gräsplaner.

Föreningsrummet, som ligger i Rangsby skola, kan användas vid möten, fortbildnings- och skolningstillfällen. Wi-fi, projektor och dylikt ingår. Vid bokning av föreningsrummet får man även tillgång till kiosk- och cafédelen med möjlighet att ordna med servering och försäljning.

Bokningar till dessa utrymmen görs i första hand hos fritidsledaren men det går även bra att kontakta kommunkansliets reception. Nyckel eller tagg hämtas från kommunkansliet eller fritidsledaren och returneras efter avslutad aktivitet.
För bokning, eller om du har frågor, kontakta fritidsledaren eller kommunkansliets reception.

Gräsplanen vid Rangsby skola

Bokningar för perioden 1 maj – 31 augusti hanteras av föreningen IF Fram. Övriga tider bokas gräsplanen via fritidsledaren i Saltviks kommun.

Saltviks kommuns anläggningar, lokaler och områden är samtliga alkohol-, tobak- och drogfria.

Den som bokar blir ansvarig för att dörrar hålls låsta och att utrustning och lokaler används med aktsamhet.

IF Fram

Verksamhetsledaren

E-post: vl.iffram@gmail.com 
Telefon: +3584573455458

Prislista för hyra av skolutrymmen och idrottsplan

Länken nedan går till sidan Avgifter och stöd där du hittar följande prislistor:

Under barnomsorg och skola: Avgift för hyra av skolutrymmen och Avgift för hyra av idrottsanläggningar