Sotning

Enligt räddningslagen har du som fastighetsägare ansvaret för att eldstäder och rökkanaler sotas.
Det innebär i praktiken att sotaren inte längre kontaktar dig. Istället skall du själv ta kontakt när du vill ha sotat.
En stor del av alla bränder startar i eldstäder och skorstenar. Regelbunden sotning förebygger detta eftersom brandfarliga beläggningar tas bort.

Kontaktuppgifter till sotare i kommunen   

Enligt sotaravtalet från 1 augusti 2011 är P-O Mattsson ansvarig sotare i kommunen, kontaktuppgifter finns här intill på sidan.
Ni har även möjlighet att anlita andra legitimerade sotare.

När ska det sotas?

  • Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en gång vartannat år. 
  • Hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år. 
  • Hushållseldstäder som inte används som primär källa för uppvärmning och matlagning sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 
  • Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 

Sotaren kan och har möjlighet att förkorta eller förlänga fristen beroende på användningssättet av eldstaden.