Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Fritid

Vår vision och verksamhetsidé

Att skapa en bred plattform av aktiviteter för att få en aktiv och stimulerande friskvård inom kommunen samt hjälpa barn, ungdomar och vuxna att hitta en sund och givande sysselsättning på sin fritid.

Att arbeta för att förbättra fritidsverksamheten till att bli en dynamisk och utvecklande verksamhet där alla i en trygg miljö skall ha möjlighet att delta på egna villkor med vägledning av kvalificerade ledare.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 25.1.2021