Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fritid

Vår vision och verksamhetsidé

Att skapa en bred plattform av aktiviteter för att få en aktiv och stimulerande friskvård inom kommunen samt hjälpa barn, ungdomar och vuxna att hitta en sund och givande sysselsättning på sin fritid.

Att arbeta för att förbättra fritidsverksamheten till att bli en dynamisk och utvecklande verksamhet där alla i en trygg miljö skall ha möjlighet att delta på egna villkor med vägledning av kvalificerade ledare.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 12.4.2022