Fritid

Vår vision och verksamhetsidé

Att skapa en bred plattform av aktiviteter för att få en aktiv och stimulerande friskvård inom kommunen samt hjälpa barn, ungdomar och vuxna att hitta en sund och givande sysselsättning på sin fritid.

Att arbeta för att förbättra fritidsverksamheten till att bli en dynamisk och utvecklande verksamhet där alla i en trygg miljö skall ha möjlighet att delta på egna villkor med vägledning av kvalificerade ledare.