Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Fritid

Vår vision och verksamhetsidé

Att skapa en bred plattform av aktiviteter för att få en aktiv och stimulerande friskvård inom kommunen samt hjälpa barn, ungdomar och vuxna att hitta en sund och givande sysselsättning på sin fritid.

Att arbeta för att förbättra fritidsverksamheten till att bli en dynamisk och utvecklande verksamhet där alla i en trygg miljö skall ha möjlighet att delta på egna villkor med vägledning av kvalificerade ledare.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 25.1.2021