Verksamhetsbidrag för föreningar

Kommunen delar årligen ut bidrag till föreningar, sammanslutningar och privatpersoner som bedriver verksamhet för barn och ungdomar.

Den huvudsakliga behandlingen av ansökningarna görs på kommunstyrelsens eller utbildningsnämndens möten i januari. Behandling av ansökningar görs även fortlöpande under hela året, förutsatt att det finns budgeterade medel kvar.

För mer information och anvisningar om vad ansökan ska innehålla se länken till höger på sidan.

Vid frågor kontakta utbildningschef Peter Holm (e-post: peter.holm@saltvik.ax, tel. 0457-379 89 47) eller kanslisekreterare Marika Holmström (e-post: marika.holmstrom@saltvik.ax, tel. 018-489017).