Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Verksamhetsbidrag för föreningar

Kommunen delar årligen ut bidrag till föreningar, sammanslutningar och privatpersoner som bedriver verksamhet för barn och ungdomar.

Den huvudsakliga behandlingen av ansökningarna görs på kommunstyrelsens eller utbildningsnämndens möten i januari. Behandling av ansökningar görs även fortlöpande under hela året, förutsatt att det finns budgeterade medel kvar.

För mer information och anvisningar om vad ansökan ska innehålla se länken till höger på sidan.

Vid frågor kontakta utbildningschef Peter Holm (e-post: peter.holm@saltvik.ax, tel. 0457-379 89 47) eller kanslisekreterare Marika Holmström (e-post: marika.holmstrom@saltvik.ax, tel. 018-489017).

Publicerad 16.1.2023
Uppdaterad 16.1.2023