Stadgor, instruktioner och planer

Här intill hittar du olika stadgor, instruktioner och planer som är aktuella inom kommunen.

I kommunens integritetspolicy kan du bland annat hitta information om hur kommunen hanterar dina personuppgifter.